image 22 مرداد 1402

روز خبرنگار گرای باد ...

خبرنگاران دانش آموز در روز خبرنگار میهمان مجتع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی نیشابور شدند.

«اگر زحمات شما نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمی‌شود. شما آن را حفظ می‌کنید و در اختیار افکار مردم قرار می‌دهید. بدون این دوربین‌ها، قلم‌ها و دلسوزی‌های شما برای تهیه و تنظیم اخبار و مطالب، این کارهای ما مثل یک چیزهای تثبیت نشده است.» مقام معظم رهبری مد ظله العالی - ۸۰/۸/۲۲

به مناسبت روز خبرنگار، شماری از خبرنگاران خبرگزاری پانای نیشابور، در اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی نیشابور حضور یافتند و در این اردوی فرهنگی تربیتی زندگی در اردو را تجربه کردند. مدیراردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی در حاشیه این اردو و در گفتگو با خبرنگاران پانا تشریح کردند : اردوگاه در وهله اول ذهن را به سمت خیمه های سید وسالار شهیدان امام حسین (ع) در خاک کربلا روانه می کند، وقتی نام امام حسین می آید حرکت، هدف و منش ایشان وجود انسان را احاطه می کند و رسالت اردو و اردوگاه معنای حقیقی می یابد. تشکلات دانش آموزی باید اردوگاه را خانه خود بدانند و نسبت به اردوگاه احساس تعلق خاطر داشته باشند، اردوگاه برای دانش آموزان است و حضور تشکلات دانش آموزی باید در اردوگاه پر رنگ باشد.


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب