زمین چمن طبیعی ...............................

 

آیا میدانید رنگ سبز نشانه چیست؟ یا اینکه از نظر روانشناسی چه جایگاهی دارد؟ 

رنگ سبز یکی از رنگ های اصلی است که پس از رنگ آبی دومین رنگ پر طرفدار در جهان به حساب می آید. رنگ سبز نشانه تجدید حیات و زندگی دوباره، القا حس آرامش، شور و نشاط و سرزندگیست. به همین سبب اختصاص فضاهای سبزی همچون میادین ورزشی چمن در امکان تفریحی علاوه بر بحث ورزش و سلامتی جسم کمک شایانی به سلامتی روح و روان نیز می کند.

زمین چمن شهید رجایی ، زمینی است با مساحت 1000 متر مربع که در اردوگاه بین المللی شهید رجایی قرار­دارد. و از نظر جغرافیایی در دامنه رشته کوه بینالود در شمال شهرستان نیشابور واقع می باشد. این زمین یکی از زمین های چمن فعال استان خراسان رضوی محسوب می شود.  

این زمین از سمت شمال با سد خاکی شهید کاوه، از سمت شرق با باغات تاک، از سمت جنوب با باغات میوه اردوگاه همجوار است. این ویژگی های محیطی سبب شده است که زمین چمن شهید رجایی از آب و هوای بسیار مطبوع برخوردار باشد و این زمین به یک محیط مناسب و سالم برای استفاده تبدیل گردد.