سدها ...............................

 

سدها دیوارهای محکمی هستند که با هدف مهار کردن یا تغییر مسیر آب در عرض دره یا میان کوه و در مسیر رود ایجاد می شوند. تا آب مورد نیاز منطقه تحت پوشش خود را در فصول کم بارش تامین نمایند.

 

 

سد شهید چمران، سدی خاکی با هسته رسی است که در مجتمع فرهنگی-اردویی شهید رجایی شهرستان نیشابور قرار دارد. و از نظر جغرافیایی در دامنه رشته کوه بینالود در 15 کیلومتری شمال شهرستان نیشابور واقع شده است. این سد یکی از منابع اصلی تامین کننده آب آشامیدنی اردوگاه و تامین کننده آب مورد نیاز آبیاری های کشاورزی این مکان می باشد. از منظر زمین شناسی تپه ها و کوه های اطراف این سد بیشتر از جنس خاک رس هستند که ویژگی های مفیدی را برای سفره های تحت فشار فراهم کرده اند. ساختگاه این سد و دریاچه آن در شمال اردوگاه شهید رجایی واقع است. تامین و تنظیم آب جهت آبیاری 200 هکتار اراضی پایین دست توسط این سد صورت می گیرد.

عملیات اجرایی این سد در اوایل سال 1355 آغاز و در اواخر سال1356 به پایان رسیده است. این سد زیبا در دوره های زمانی معین لایه روبی می گردد.

سد شهید کاوه، که در مجتمع فرهنگی- اردویی شهید رجایی شهرستان نیشابور قرار دارد، بعد از سد شهید چمران، دومین سد خاکی مجتمع به حساب می آید و از نظر جغرافیایی در دامنه رشته کوه بینالود، در 12 کیلومتری شمال شهرستان نیشابور واقع شده است. سد شهید کاوه در فاصله دو کیلومتری سد شهید چمران احداث گردیده است و به عنوان یکی دیگر از منابع اصلی تامین کننده آب مورد نیاز آبیاری های کشاورزی اردوگاه محسوب می شود. از منظر زمین شناسی تپه ها و کوه های اطراف این سد نیز بیشتر از جنس رسی هستند. ساختگاه سد شهید کاوه و دریاچه آن در شمال اردوگاه شهید رجایی واقع است. تامین و تنظیم آب جهت آبیاری 70 هکتار اراضی پایین دست توسط این سد صورت می گیرد.

عملیات اجرایی این سد در اوایل سال 1355 آغاز و در اواخر سال1356 به پایان رسیده است. سد شهید کاوه با طبیعتی چشم نواز همچون نگینی در مرکز مجتمع رخ می نماید.