فرودگاه شهید رجایی ...............................

 

ذهن انسان را هیچ مرزی نیست! پس به بیکران بیاندیش! انسان با بال در آسمان آبی به پرواز در نیامد! قدرت اندیشه و توان دستانش او را چونان پرندگان رها ساخت.

فرودگاه مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی که به فرودگاه شهید رجایی معروف است، در زمینی به مساحت 286 هکتار در سال 1371جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزش خلبانی علاقمندان احداث گردید. از این نوع فرودگاه در کشور فقط چهار نمونه وجود دارد، از قابلیت های مهم آن می توان به پرواز انواع هواپیماهای فوق سبک تک موتوره و گلایدر اشاره کرد.