اقامتگاه ها ...............................

به گفته روانشناسان احساس آرامش یک رکن پایه ای و مهم در شکوفایی انسان در زمینه های گوناگون است. 

هدف از ساخت اردوگاه های دانش آموزی نیز پدید آوردن و فراهم کردن محیطی فرهنگی به منظو پرورش دانش آموزان، ایجاد محیطی برای تجربه روحیه همدلی و همکاری در بستری متفاوت با محیط های آموزشی می باشد. اگر یک اردوگاه دانش آموزی بتواند احساس امنیت و آرامش را در مدت اقامت دانش آموزان فراهم کند، می توان گفت در گام ابتدایی خود موفق عمل نموده است.

 اولویت همیشگی مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی ایجاد محیطی امن و راحت برای فرزندان عزیز این خاک و تمامی میهمانان گرانقدر است.

در این مجتمع اقامتگاه ها به دو دسته تابستانی و چهار فصل تقسیم می شوند: 

1. مهمانسرا با ظرفیت 65 نفر

2. ساختمان نیلوفر با ظرفیت 210 نفر

3. ساختمان شقایق با ظرفیت 160 نفر

4. مجموعه سوئیت ها با ظرفیت 24 نفر در 4 دستگاه مجزا

5. مجموعه خوابگاه های لادن 

6. خوابگاه رضوان با ظرفیت 30 نفر

7. مجموعه 8 واحدی مهمان پذیر خورشید (در حال احداث)

8. مجموعه خوابگاه های یاس، یاسمن، ارغوان و نسترن با ظرفیت 480 نفر

9. خوابگاه شهید رضایی با ظرفیت 100 نفر واقع در اردوگاه شماره دو

10. خوابگاه کمال الملک با ظرفیت 125 نفر واقع در اردوگاه شماره دو

11. خوابگاه عطار با ظرفیت 25 نفر واقع در اردوگاه شماره دو

12. مجموعه سوئیت های اردوگاه شماره 2 با ظرفیت 16 نفر در 4 دستگاه مجزا 

اردوگاه بین المللی شهید رجایی نیشابور هر ساله میزبان هزاران دانش آموز و میهمان از داخل و خارج ایران همیشه سرافراز می باشد که این خدمتگزاری، افتخاری بسیار بزرگ برای کلیه همکاران خدوم این مجموعه است.
مهمانسرا سوئیت ها
ساختمان نیلوفر ساختمان شقایق
مجموعه خوابگاهی یاس،یاسمن،نسترن،ارغوان خوابگاه کمال الملک
مجموعه خوابگاه لادن خوابگاه رضوان
سوئیت های اردوگاه شماره 2  خوابگاه شهید رضایی