فضای سبز .............................

 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست، معرفت کردگار ...

فضای سبز مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی که شامل بخش های متعددی می باشد، حجم قابل توجهی از مساحت این مجتمع را به خود اختصاص داده است.

1. باغات میوه

2. مزارع غلات

3. مزرعه زعفران

4. درختان و فضاهای سبز

5. پرورش گل و گیاه

6. پرورش زنبورعسل

7. پرورش ماهی

8. زمین چمن طبیعی

9. سدها

اگر به فضای سبز علاقه مند هستید، کلیپ های آموزشی بخش گالری طبیعت را از دست ندهید.

گالری همراهِ دانش آموزان

باغات میوه مزارع غلات مزرعه زعفران
  درختان و فضاهای سبز  
   
پرورش گل و گیاه پرورش زنبور عسل پرورش ماهی