افتخارات اردوگاه ...............................

انسان ها هر کجا که پا بگذارند، گرد خاطره را در جای جای آن مکان می گسترانند. فرقی نمی کند از کجای جهانی و در کجای جهان پا می گذاری، رد پاهایت هرجا که بروی بر حافظه آن خاک باقی می ماند. 

حافظه مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی نیشابور، از دیرباز تا کنون همانند یک آلبوم دوست داشتنی و سرشار از مهر و محبت رد قدم هایی را که در این اقلیم پای نهادند در خود نگه داشته است. هر فرزندی که پا در این مکان می گذارد، یادش تا همیشه در دفتر افتخارات این مجتمع به یادگار می ماند.