image 25 تیر 1402

کارگروه فرهنگی اردوگاه

کارگروه فرهنگی اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی با حضور جمعی از فعالان عرصه فرهنگی کشور برگزار گردید

در این کارگروه که متشکل از علما و روحانیون فعال در عرصه آموزش مهارت های فرهنگی تربیتی ویژه دانش آموزان و خانواده ها، پیشکسوتان فرهنگی، معاونین پرورشی، اساتید دانشگاه، فعالان حوزه فرهنگ و هنر، فعالان در حوزه امور فرهنگی تربیتی سازمان بهزیستی و ... بود، در خصوص فعالیت های نوین مهارتی تربیتی قابل اجرا در اردوگاه، آسیب شناسی ها، میزان اثرگذاری ها و ... گفتگو شد. در این جلسه طرح های گوناگون نیز مطرح گردید.


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب