image 15 تیر 1402

همایش آموزشی تبیینی کارشناسان ارزیابی عملکرد ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی

همایش آموزشی تبیینی کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی در محل اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در این همایش با گرامی داشت دهه امامت و ولایت، ارزیابان را یکی از ارکان مهم حکمرانی آموزش و پرورش معرفی و اظهار داشتند شغل شما با سایر سمت های متفاوت است و باید بر ابعاد گوناگون ماموریت ها و مسئولیت های ادارات اشراف داشته باشید که این موضول زحمت شما را مضاعف می کند. 


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب