image 31 خرداد 1402

نشست سراسری دبیران مراکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان های خراسان رضوی

اردوی آموزشی فرهنگی دبیران مساجد استان خراسان رضوی در اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی در حال برگزاری است.

این اردوی آموزشی فرهنگی که به مدت سه روز دایر است از صبح امروز در اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی آغاز شد.

در خلال این اردو نشست سراسری دبیران مراکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان های خراسان رضوی، کارگاه های فرهنگی و آموزشی متعدد با موضوعات فرهنگی، عقیدتی، مهارت های زندگی و ... ویژه خواهران و برادران و کارگاه های ویژه کودکان برگزار می گردد.


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب