image 25 تیر 1401

معارفه مدیریت جدید مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی نیشابور

آیین تودیع جناب آقای بهروز نشاط پور و معارفه جناب آقای مهدی عظیمی مدیریت جدید مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی نیشابور با حضور جناب آقای دکتر مهاجر مدیرکل اداره کل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی کشور در محل اردوگاه کشوری شهید رجایی نیشابور برگزار شد.

جناب آقای دکتر مهاجر مدیرکل محترم اداره کل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی کشور با بیان اهمیت جایگاه اردو و اردوگاه ها بر ضرورت حضور دانش آموزان در این فضا و بهره مندی حداکثری آنها از اردو تاکید کردند.

دراین مراسم،مدیرکل محترم اداره کل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی کشور ضمن تقدیر از زحمات ارزشمند جناب آقای بهروز نشاط پور و آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان، با بیان تجربیات شایسته جناب آقای مهدی عظیمی در طول این سالیان در امور اردو و اردوگاه، ایشان را به عنوان مدیر اردوگاه کشوری شهید رجایی معرفی کرده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان توفیق و یاری در این مسیر مسألت نمودند.

 


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب