image 05 اسفند 1399

نشست تعاملی مدیریت اردوگاه کشوری شهید رجایی ومدیریت اداره آموزش و پرورش نیشابور

نشست تعاملی میان اردوگاه کشوری شهید رجایی و اداره آموزش و پرورش نیشابور برگزار گردید.

این نشست که با رویکر توسعه همکاری های دو مجموعه تنظیم گردیده بود، روز گذشته در محل مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی و با حضور جناب آقای نشاط پور مدیریت محترم اردوگاه شهید رجایی و جناب آقای دکتر کلیدری معاونت محترم مدیرکل و مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور و تنی چند از همراهان محترم ایشان برگزار گردید.


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب