image 25 دی 1399

رویش سپیدی از دل سیاهی

تولید قارچ دکمه ای در کارگاه پرورش قارچ مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی

قارچ خوراکی یک محصول زود بازده است که به دلیل مصارف غذایی، دارویی، زیست محیطی و ... اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. با توجه به زیرساخت های این مجتمع، این طرح به صورت پایلوت اجرا گردید تا پس از تکمیل مطالعات، فازهای صنعتی در دستور کار قرار گیرد.


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب