image 20 آبان 1399

طلای سرخ زینت مزرعه

با رسیدن فصل پاییز و موسم رویش گل زعفران، دامان مزرعه زعفران مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید رجایی نیز پر گل شد.

شهر نیشابور دومین قطب فعال در زمینه تولید زعفران، طلای سرخ ایران زمین است. و اردوگاه بین المللی شهید رجایی نیشابور مفتخر است که با اختصاص مزارعی به این گل زیبا به ایجاد رونق اقتصادی از طریق این سرمایه بومی نهفته در دل خاک پرداخته است.


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب