image 15 آذر 1402

یلدای مهدوی

یلدای مهدوی دانش آموزان قرآن آموز، با همکاری اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی و گروه جهادی فرهنگی و تربیتی شهید دیالمه برگزار گردید.

بیش از 2000 دانش آموزان در مناطق حاشیه شهرستان نیشابور، توسط جهادگران مدرس قرآن کریم به یادگیری این کتاب آسمانی می پردازند، اردوی تربیتی فرهنگی مهدی یاران متشکل از اولین گروه این قرآن آموزان با بیش از 500 دانش آموز قرآن آموز مقطع ابتدایی، در اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی با اجرای برنامه های فرهنگی تربیتی شاد و مفرح برگزار شد.


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب