image 04 آبان 1402

اتاق فکر حوزه فرهنگی اردوگاه

اتاق فکر اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی این هفته با حضور مسئولان محترم اتحادیه انجمن اسلامی خراسان رضوی برگزار گردید.

در این نشست های صمیمانه که با حضور جناب آقای معین یزدی (مدیریت محترم اتحادیه انجمن اسلامی استان خراسان رضوی) ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و ماهب و کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا) و سایر فعالان حوزه فرهنگی استان برگزار گردید، آقای عظیمی مدیریت اردوگاه کشوری شهید رجایی با بیان دغدغه های اردوگاه در خصوص مسائل تربیتی و لزوم پررنگ نمودن فعالیت های تشکلات دانش آموزی مطالبی را بیان نمودند، و از کلیه بزرگوارن در اتحادیه انجمن اسلامی صمیمانه دعوت به هم اندیشی در خصوص طراحی و برنامه ریزی هدفمند برای دانش آموزانی که در اردو حاضر می شوند نمودند. در ادامه میهمانان ضمن تشکر و قدردانی از تفکر مسئولانه اردوگاه در خصوص مسائل فرهنگی و تربیتی و همچنین همراهی و حمایت اردوگاه از اتحادیه انجمن اسلامی پیشنهادات خود را بیان فرمودند.


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب