image 24 مهر 1402

شب آرزوها در جوار دانش آموز خوشنام این خاک پاک

دانش آموزان منتخب در کنار مزار برادر نکونامشان شمع برافروختند و آرزوهایشان را به تصویر کشیدند.

475 دانش آموز منتخب دختر مقطع متوسطه اول، از سراسر استان خراسان رضوی، با اجتماع بر سر مزار شهید گمنام اردوگاه تربیتی کشوری شهید رجایی، ضمن تجدید میثاق و اعلام ارادت، با توسل به این فرزند قهرمان ایران زمین آرزوهایشان را از درگاه خداوند بزرگ و مهربان مسئلت نمودند.


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب