image 24 مهر 1402

چه زیباست عهد بستن با برادری قهرمان

تجدید میثاق با تو سن و سال نمیشناسد، هرکس به تو می رسد گویا با تو آشنایی دیرینه دارد.

آنچه اینجا جلوه گری می کند، تبلور شکوه و عزت فرزندی نکونام از دل این خاک است که ارادتمندانش از هر سن و سالی برای زیارتش سر از پا نمیشناسند، و جاودانگی و عزت عاقبت شیفتگان و مخلصان راه حق است.


هیچ نظری برای این رویداد ثبت نشده است !

نظر شمـا دربـاره ایـن مـطلب