شما علاقه مندان می توانید مطالب روز مربوط به علم نجوم را در این صفحه مطالعه و دریافت نمایید .

فـایل هـای پیـوست

image
شمـاره عنـوان فـایل تاریخ
#73 شبیه سازی کیهان (فیلم) دانـلود 23 خرداد 1401
#72 شبیه سازی کیهان (متن) دانـلود 23 خرداد 1401
#66 نحوه عملکرد تلسکوپ جیمز وب (فیلم) دانـلود 6 دي 1400
#57 بارش شهابی برساوشی (فیلم) دانـلود 15 شهريور 1400
#56 سحابی زنبق دانـلود 13 شهريور 1400
#52 بارش شهابی برساوشی دانـلود 21 مرداد 1400
#37 راهنمای فصلی آسمان شب بهار دانـلود 17 بهمن 1399
#36 راهنمای فصلی آسمان شب زمستان دانـلود 17 بهمن 1399